Tips

Zet het terrarium op een rustige plek van het huis.
Probeer de drukte in het zichtveld van de kameleon zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer u het dier verzorgt, beweeg dan rustig en doelbewust. Blindeer eventueel de zijruiten van uw terrarium, zodat het dier slechts één zijde in de gaten hoef te houden. Dat geeft enorm veel rust voor uw dier.

Niet meer dan één kameleon in een terrarium.
Huisvest het dier zodanig dat het uit het zicht is van andere kameleons, vogels, slangen of andere huisdieren. Deze dieren worden door kameleons van nature als roofdieren gezien. Zelfs nakweek dieren krimpen ineen van vrees en spanning als ze deze (roof)dieren waarnemen.

Probeer spiegeling te vermijden.
Kameleons leven solitair en gedragen zich asociaal tegenover andere kameleons. Wanneer het dier zijn eigen spiegeling ziet, zal het dit als een indringer zien. Dit levert enorm veel stress op. Dit is ook een reden waarom het afplakken van glazen zijwanden is aan te bevelen.

Vermijd vertoon in het openbaar.
Een kameleon raakt vaak gewent aan zijn verzorger (individu), maar zal anderen vaak als mogelijk gevaar blijven zien. Ieder bewegend voorwerp op in zichtveld van de kameleon zal als mogelijke roofdier worden gezien en is daarmee een grote bron van stress. Het is daarom aan te bevelen om dit zo veel mogelijk te vermijden.

Laat uw dier met rust als het dier een defensieve houding heeft.
Wanneer een dier schommelt, geeuwt, sist, bijt enz. is het beter om het met rust te laten. Ook wanneer het dier tijdens uw benadering zijn ogen sluit en/of heel star en onbewegelijk reageert, is het aan te raden het dier niet verder te benaderen. De chronische spanning die ontstaat door ongewenst handelen leidt onherroepelijk tot een slechte gezondheid van het kameleon. Wanneer u het dier toch op de hand moet hebben, houd dan uw hand aan de voorzijde van het dier en wacht of het op uw hand gaat lopen. Het vastpakken van de hals, rug, voeten, of de staart van het dier moet u zien te voorkomen, tenzij het absoluut noodzakelijk is.