Lidmaatschap

Met het basis lidmaatschap ontvang je: 
  • Korting op aankopen bij onze beursstand. De KVN is aanwezig op de beurzen van Houten.
  • Korting bij verschillende bedrijven.
  • Vanzelfsprekend heb je als lid een stem op onze jaarlijkse ledenvergadering. T.z.t. zal je hier een uitnodiging voor ontvangen.
  • Met je lidmaatschap ondersteun je daarnaast het werk van de KVN. Dankzij onze leden kunnen we informatie geven middels een website, forum en aanwezigheid op beurzen.
  • Met het lidmaatschap zorg je dat de kameleon een stem krijgt binnen SATO zodat ook wij bij kunnen dragen in de strijd tegen de positieflijsten.
  • Het lidmaatschap loopt tot 31 december 2015 en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan door voor 1 november van het lopende jaar een e-mail te sturen naar secretaris@de-kvn.nl.

Met het plus lidmaatschap ontvang je ook alle dingen uit het basis lidmaatschap, maar als extra ontvang je twee uitgave van ‘de kameleon’. In dit clubblad staan verschillende artikelen die met de kameleonhobby of vereniging te maken hebben.

De contributie voor 2015 bedraagt voor:
  • Basis lidmaatschap: €7,50
  • Plus lidmaatschap Nederlandse leden: €12,50
  • Plus lidmaatschap leden binnen EU: €15,00
  • Plus lidmaatschap leden buiten EU: €17,50

Zodra de betaling van je contributie ontvangen is zal je binnen twee weken een bevestiging krijgen via e-mail.

Je kunt hiervoor het betreffende bedrag overmaken op: 
IBAN rekeningnummer: NL68 INGB 0002724108 
t.n.v. Kameleon Vereniging Nederland te Den Haag

Na betaling zal voor volgende jaren een incasso formulier toegevoegd worden bij het clubblad of de kortingsbonnen. Maak je geen gebruik van de incasso, dan word voor volgende jaren een toeslag van €1,50 administratie kosten gerekend.

Wilt u lid worden, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Uw inschrijving komt dan automatisch bij de secretaris terecht. Mocht u 14 dagen na het versturen van dit formulier geen bevestiging hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar: secretaris@de-kvn.nl.

U gaat een lidmaatschap aan voor het lopende jaar. Een lopend jaar is van 1 januari t/m 31 december.
Zonder opzegging zal u lidmaatschap stilzwijgend met een jaar worden verlengd.

LET OP!
Wanneer u wilt opzeggen moet u dat VÓÓR 1 NOVEMBER schriftelijk hebben ingediend. Uw lidmaatschap zal op het einde van het lopend jaar (31 december) worden beëindigd.
Een e-mail naar een van de bestuursleden is voldoende (bewaar de bevestiging)
Met deze overeenkomst voldoet de KVN aan de wetsvoorschrift welke in december 2011 is ingegaan. (artikel 2:35 van het Burgerlijk Wetboek)


 

Ik word lid van de KVN

* Als u al geregistreerd bent op ons forum, noteer dan hier uw gebruikersnaam

LET OP!

Na de eerste betaling ontvangt u een formulier voor de automatische incasso voor volgende jaren. Deze ontvangen wij, door u ondertekend, retour.
Wanneer u uw lidmaatschap wenst op te zeggen, moet u dit voor 1 november doorgeven. (via mail)
Lidmaatschap loopt van januari tot januari

Met het verzenden van deze inschrijving gaat u akkoord met hetgeen hierboven staat.